^

Zdraví

A
A
A

Difúzní změny v mozku: co to znamená?

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 11.05.2022
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

Mozek je nejvyšším centrem regulace všech procesů, které se vyskytují v lidském těle. Je to jeho složitá struktura a rysy fungování, které odlišují člověka od zvířat, dělají ho chytřejším a rozumnějším. Je jasné, že jakékoli lokální nebo difúzní změny v mozku nemusí mít nejlepší vliv na výkon tohoto důležitého orgánu, který řídí práci všech ostatních složek živého organismu. I když je zde důležité vzít v úvahu, že v různých věkových obdobích pravidelně dochází v mozku ke kvalitativním a kvantitativním změnám, které jsou fyziologicky podmíněny a neimplikují patologii. Ale jak porozumět tomu, s čím jsou změny v mozkové látce a její aktivitě spojeny, a stojí za to se tím znepokojovat?

Lidský mozek

Když říkají, že člověk je nejvyšší bytostí na Zemi, neznamená to, že je silnější a mocnější než zbytek světa zvířat. V boji s velkými a dravými zvířaty není mocenská výhoda často v žádném případě na straně člověka. Ale díky složité struktuře mozku a procesům analýzy a syntézy informací, které v něm probíhají, děláme rozhodnutí, která pomáhají vzdorovat protivníkům mnohonásobně silněji.

Zatímco chování zvířat je založeno na vrozených instinktech a elementárních potřebách, které jim umožňují přežít a zajistit pokračování druhu, člověk se řídí rozumem, který mu dává určitá privilegia a umožňuje mu řešit vznikající problémy nejen útěkem či agresí., ale také prostřednictvím proměny světa.

Zdálo by se, že mozek člověka a vyšších živočichů má podobnou strukturu a funguje na základě stejných principů, ale člověk se naučil řídit vývoj svého mozku. Po prostudování principů jeho práce může člověk tento proces ovládat a dokonce jej opravit.

Ale co je to lidský mozek? Jedná se o hlavní regulační orgán centrálního nervového systému (CNS), který zajišťuje vyšší duševní funkce: vnímání, pozornost, myšlení, paměť, ovládání motorické a emocionálně-volní sféry. Všechny tyto funkce se začínají tvořit ihned po narození dítěte. Porušení nebo nedostatečné rozvinutí vyšších duševních funkcí přibližuje člověka ke zvířatům, poskytuje pohyb vpřed zpět.

Hlavní buňky mozku – neurony – mají úžasnou schopnost přenášet informace z okolí z receptorů umístěných po celém těle do mozku a míchy. To je možné díky bioelektrickým impulsům generovaným těly neuronů, které se šíří na velké vzdálenosti ve zlomku vteřiny, takže téměř okamžitě reagujeme na jakékoli změny ve vnějším světě a vnitřním prostředí našeho těla.

Nervové impulsy, které tvoří řetězce ložisek excitace a inhibice, jsou jakýmsi kódem, který se přenáší podél nervových vláken, skládajících se z neuronových procesů, a dešifrován mozkem jako vodítko k akci. Právě tyto impulsy se člověk naučil fixovat pomocí speciálních přístrojů (elektroencefalografů). Zkoumáním průchodu vzruchů různými částmi centrálního nervového systému lze usuzovat na fungování mozku, tzn. Jeho bioelektrická aktivita.

Lokální nebo ložiskové změny v substanci mozku nebo jeho kůře způsobují poruchy fungování jednotlivých orgánů a systémů v závislosti na lokalizaci léze. Mohou trpět funkce zraku a sluchu, může být narušena citlivost omezených oblastí těla nebo orgánů, mohou být problémy s koordinací pohybů atd. Těžká dysfunkce CNS je obvykle založena na difuzních změnách v mozku, tzn. Běžné poruchy s rozmazanou lokalizací, kdy není narušena konkrétní oblast mozku, ale její práce jako celek, jako organizovaný systém.

Lidský mozek prošel v procesu evoluce různými změnami, proto obsahuje starší i novější útvary. Za nejmladší část mozku je považována jeho kůra, která vykonává zodpovědnější funkce, čím dál více odlišuje člověka od zvířat a zajišťuje vědomé akce. Je zřejmé, že lokální i difúzní změny v mozkové kůře významně ovlivňují pohodu člověka, jeho kognitivní schopnosti (což je důležité zejména v dětství, kdy se představy o okolním světě teprve tvoří) a pracovní kapacitu.. [1]

Vzhledem k úloze mozkové kůry by neměly chybět funkce, které provádějí subkortikální formace. Mezi důležité subkortikální útvary patří bazální jádra ve složení bílé hmoty mozkových hemisfér, která jsou zodpovědná za naše emoce a přenos motorických vzruchů po drahách (svazcích nervových vláken), které jsou výsledkem rozboru a syntézy citlivých informací přenášených do mozku pomocí receptorů.

Mezi životně důležité střední struktury mozku jsou považovány: prodloužená míše, střední mozek, diencefalon (thalamus, hypofýza, hypotalamus, epifýza), most varolii, retikulární formace, orgány limbického systému s nervovými centry v nich umístěnými. Tato centra regulují práci orgánů zraku a sluchu, vestibulárního aparátu, autonomního nervového systému, koordinaci pohybů, emoční reakce atd.

Čím větší je hloubka poškození mozku, tím obtížnější je jeho analytická a syntetická práce, která je nezbytná pro pochopení světa a života v něm. Díky elektroencefalografické metodě výzkumu je možné určit jak rozsah, tak hloubku poškození mozku, což se promítne do diagnózy.

Příčiny difúzní změny v mozku:

Za příčiny difúzních změn nervového vedení mozkem u dospělých lze považovat organické léze mozku středního a těžkého stupně, kdy je postiženo více než 20 % mozkové tkáně, což vede k různým poruchám nervové činnosti a neuropsychiatrickým poruchám. Poruchy. Rizikové faktory pro organické patologické stavy mozku - koncept, který kombinuje řadu poruch, které se vyznačují dystrofickými změnami v dřeni s poruchou neuronálního vedení - jsou získané mozkové defekty spojené s:

 • kraniocerebrální poranění, která mohou být různé závažnosti, takže jimi způsobené narušení bioelektrického vedení může mít různou povahu, intenzitu i trvání (traumata lebky a mozku mohou být charakterizována jak lokálními, tak difúzními změnami v dřeni), [2]
 • různé intoxikace (zde vše závisí jak na povaze toxinů a jedů, tak na délce jejich expozice tělu),
 • záření, které narušuje metabolické procesy v mozkových tkáních a způsobuje smrt jeho buněk,
 • hypoxie mozku (mozek jako jeden z prvních pociťuje nedostatek kyslíku a čím déle zažívá hladovění kyslíkem, tím silnější a trvalejší bude poškození nervových buněk),
 • zánětlivé procesy v tkáních a membránách mozku, které jsou ve většině případů infekční povahy (meningitida, encefalitida, meningoencefalitida, které se často vyskytují jako komplikace onemocnění nosohltanu v důsledku blízkosti jeho orgánů k mozku),
 • rozsáhlé poruchy krevního oběhu v mozku (cévní patologie spojené s rozsáhlým zmenšením průměru mozkových cév, jako je vaskulární ateroskleróza)
 • degenerativní onemocnění (psali jsme o nich výše).

Neměli bychom vyloučit takové poruchy, které, jak se zdá, nemají nic společného s mozkem, ačkoli podle statistik zřídka vedou k vážným poruchám mozku. Například nízká hladina hemoglobinu nebo anémie, při které se snižuje hladina červených krvinek a hemoglobinu, které dodávají kyslík do tkání těla, zejména mozku. V tomto případě bude mozek také pociťovat nedostatek kyslíku, jako při hypoxii způsobené dušením, ale v menší míře, takže změny v látce mozku a jeho činnosti budou méně výrazné (světlo).

Metabolické poruchy v těle, beri-beri, poruchy činnosti žláz s vnitřní sekrecí vedou k rostoucímu hladovění mozku a nedostatek spánku (nedostatek normálního odpočinku) vede k jeho přepracování. Není divu, že lidé s těmito problémy mohou mít také nepravidelnou mozkovou aktivitu a reverzibilní pokles intelektuálních schopností, ačkoli na ultrazvuku nebo zobrazování mozku nemusí dojít k žádné změně.

Změny bioelektrické aktivity mozku regulační povahy znamenají porušení funkčního plánu a jsou obvykle spojeny s dysfunkcí středních struktur, které řídí mozkovou aktivitu, v důsledku čehož může v CNS převládat excitace nebo inhibice. Mezi tyto struktury patří hypofýza, hypotalamus, epifýza, mozeček. Přitom dystrofické nebo degenerativní změny nemusí být nutně diagnostikovány v dřeni.

Patogeneze

Již jsme si všimli, že náš mozek prochází různými změnami v různých věkových obdobích. A to je vědecky vysvětlitelné, protože s utvářením vyšších mentálních funkcí se mění činnost mozku. Vyvíjí se v důsledku vytváření mnoha podmíněných reflexních spojení, které se vytvářejí v průběhu života centrálního nervového systému, od narození člověka až po jeho smrt. Proces učení je založen na vytváření takových užitečných spojení, která mozku pomáhají aktivněji pracovat a rychle přijímat správná rozhodnutí. Na základě učení I.P. Pavlova o vyšší nervové aktivitě (HNA), rčení „žít století, učit se století“ dostává jasný význam.

Podmíněná reflexní spojení se tvoří díky schopnosti neuronů přenášet nervové vzruchy. Různé kombinace impulsů způsobují různé reakce v mozku. Při jejich častém opakování se vytváří dynamický stereotyp, který usnadňuje práci mozku.

V rozporu s bioelektrickou aktivitou (BEA) mozku se jeho analytická a syntetická práce stává složitější. Rozvinuté stereotypy se pomalu vytrácejí a nové se netvoří. Centrální nervový systém reaguje na každý nový i již známý podnět (a těch je kolem i uvnitř našeho těla velké množství), musí se velmi namáhat, neustále analyzovat situaci a činit rozhodnutí, která byla dříve prováděna téměř instinktivně. Základ vytvořených stereotypů. Pokud si například potřebujeme něco zapsat, začneme instinktivně hledat pero, tužku nebo křídu, papír, tzn. Co je v této situaci potřeba, bez namáhání mozku. Pokud dojde k narušení bioelektrické vodivosti, i takový jednoduchý úkol způsobí napětí v mozku, což vede k jeho rychlé únavě, poklesu fyzické a intelektuální aktivity.

Čím rozsáhlejší bude poškození mozku poruchou bioelektrického vedení, tím obtížnější bude pro člověka zvládat své obvyklé povinnosti, tím obtížnější bude vytvoření nových podmíněných reflexů zajišťujících vývoj člověka a rychleji budou ztraceny dříve získané dovednosti a schopnosti. S tím jsou spojeny diagnózy „demence“ (demence, která se často rozvíjí ve stáří, ale někdy je diagnostikována i u dětí starších 2 let) a „oligofrenie“, která je považována za vrozenou patologii omezující rozvoj inteligence. S výrazným narušením práce neuronů.

Difúzní změny v tkáních mozku jsou považovány za běžné procesy, které jsou spojeny s kvalitativní a kvantitativní restrukturalizací buněčných struktur orgánu. Může se jednat o mozkový edém nebo poruchu krevního oběhu v jeho tkáních, způsobující buněčnou smrt, zjizvení v důsledku traumatu a nádorových procesů, které stlačují mozkové cévy a opět vedou k ischemii velkých oblastí mozkové substance. Takové změny ovlivňují jak výkonnost nervových buněk (schopnost generovat elektrické signály), tak schopnost vést nervové impulsy z jednoho neuronu do druhého.

Difúzní změny v mozkové tkáni, které jsou detekovány ultrazvukem, stejně jako radiografií a tomografií mozku, mohou být vyvolány jak traumatem nebo infekcí, tak cévními chorobami, nádorovými procesy v mozku, podvýživou nervové tkáně (hypoxie, anémie atd.). Jsou charakteristické pro dědičná degenerativní onemocnění vyvolaná genovými mutacemi (neurofibromatóza typu 1 a 2, Louis-Barův syndrom, tuberózní skleróza) a neurodegenerativní patologie spojené s metabolickými poruchami (demence, mnohočetná systémová atrofie, Parkinsonova choroba, Wilsonova a Farahova choroba). [3]

Změny ve struktuře mozkové tkáně ovlivňují její schopnost vytvářet a vést nervové vzruchy. Difúzní změny v mozku (kvalitativní a kvantitativní), identifikované v raném dětství, mohou působit jako charakteristický rys individuálního vývoje člověka nebo být výsledkem patologických procesů v mozku. Jejich patogenezi a vliv na neuropsychický vývoj dítěte je tedy možné posuzovat pouze v kombinaci s analýzou ukazatelů bioelektrické vodivosti v mozkových neuronech. Mírné změny mohou být jak variantou normy, tak indikátorem přetrvávajících nebo rozvíjejících se patologických poruch. Některé z nich jsou odhaleny hned po narození dítěte, jiné až v pozdějším věku. [4]

Symptomy difúzní změny v mozku:

Difúzní změny v mozku a jeho BEA nejsou diagnózou, ale pouze výsledkem vyšetření, které pomáhá pochopit, zda existuje patologie a určit diagnózu. Nelze to považovat za oddělené od jiných projevů onemocnění a těch procesů, které se u člověka objevily před začátkem změn v mozku.

Difúzní změny v biopotenciálech mozku mohou být způsobeny normální fyziologií. Když člověk usne, snižují se, s přepracováním nebo na pozadí těžkého nervového šoku se aktivita mozku snižuje.

Ale změny mozkových struktur určené ultrazvukem a tomografií jsou již specifičtějším pojmem, zužujícím okruh možných diagnóz. Je pravda, že když nemluvíme o lokální, ale o difuzní lézi (vágní, bez jasných hranic, kdy je jedno velké ohnisko s neostrými hranicemi nebo mnoho stejných neostrých v celém mozku), nelze jednoznačně říci, co způsobilo to a v co by se to mohlo změnit.

Difúzní změny ve strukturách mozkového kmene, které zahrnují prodlouženou míchu, která je pokračováním míchy, mostního mostu, středního mozku, někdy i mozečku (centrum pro regulaci svalového tonu, rovnováhy, koordinace pohybů) a prodlouženou míchu. Jsou zde také zahrnuty. Všemi těmito strukturami prochází retikulární formace, která obsahuje mnoho nervových center odpovědných za životně důležité funkce těla: žvýkání, polykání, dýchání, trávení, tlukot srdce atd. Korunním mozkovým kmenem je limbický systém, který je zodpovědný mimo jiné za lidské emoce. O difuzní změnu se říká, když ani po komplexním přístrojovém vyšetření nelze přesně označit, která část mozkového kmene je poškozena.

V takových situacích je komplex symptomů velmi heterogenní, protože vše závisí na tom, která oddělení se podílejí na patologickém procesu. Člověk může mít zhoršenou chuť k jídlu, srdeční rytmus, dýchání, polykání, krevní tlak (pokud je do procesu zapojena retikulární formace), může se u něj rozvinout ataxie a atonie (zhoršená koordinace pohybu a snížený svalový tonus s poškozením mozečku). Při poškození diencefalu (thalamus, hypotalamus, hypofýza, epifýza) dochází k poruchám spánku, poruchám biorytmů, narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí, snížení intelektových schopností, únavě, mohou se objevit poruchy sluchu a zraku. Možná porušení sexuálních funkcí.

Hovoříme-li o funkčním poškození, lze většinou podle příznaků určit ohnisko onemocnění, tzn. Struktura mozku, která selhala. Difúzní změny v mozku jsou doprovázeny dysfunkcí více struktur zapojených do patologického procesu najednou, takže se může zdát, že příznaky spolu nesouvisí.

Difuzní dystrofické změny v mozku jsou doprovázeny změnou jeho bioelektrické aktivity, v důsledku čehož dochází k narušení zpracování přijatých informací. Se zvýšenou mozkovou aktivitou člověk zažívá rychlou únavu, sníženou pozornost, náhlé změny nálady, výskyt konvulzivního syndromu a rozvoj epilepsie. Pokud se BEA sníží, člověk vykonává svou obvyklou práci pomaleji, ztrácí zájem o své dřívější koníčky a prostředí a je zaznamenán pokles intelektuální úrovně. Pokles sebevědomí lze pozorovat v obou případech, zejména pokud jde o teenagery a mladé lidi, kteří znají svůj potenciál. Bolesti hlavy jsou možné v obou případech, ale se zvýšenou BEA jsou diagnostikovány častěji.

Některé patologické stavy se vyvíjejí v důsledku středně závažných nebo závažných rozsáhlých změn v mozku. Při demenci jsou tedy zaznamenány difúzní atrofické změny v mozku, které jsou charakterizovány více ohnisky, kde je zaznamenána smrt nervových buněk, které se prakticky neobnovují. Prevalence procesu ovlivňuje i symptomy, takže člověk má poruchy řeči, intelektuální problémy (především trpí paměť a logické myšlení) a odchylky v chování. Současně mohou být příčiny demence různé: vrozené patologie, poranění mozku, ateroskleróza, hypertenze atd. [5], [6]

Při ateroskleróze mozkových cév, která je sama o sobě příčinou difuzních změn a případných cévních mozkových příhod, lze určit mnohočetná ložiska s poruchou prokrvení mozku v důsledku zúžení jeho cév. Cholesterolové plaky na stěnách cév brání průtoku krve a narušují jejich elasticitu. V tomto případě se mohou objevit bolesti hlavy, skoky v arteriálním a intrakraniálním tlaku, dvojité vidění, závratě a další příznaky podle toho, které části mozku jsou více postiženy nedostatkem kyslíku.

U epilepsie nemusí být přítomny difúzní změny v mozku, ale vždy je přítomen takový příznak jako křečovité záchvaty. Organické změny ve strukturách mozku způsobují epilepsii, pokud se v místě otoku způsobeného infekčním nebo traumatickým procesem vytvoří ohnisko zvýšené excitability neuronů, jehož práce není plně obnovena ani po odeznění edému.

Porušení metabolických procesů a hormonální regulace lze považovat za známky dezorganizace bioelektrické aktivity mozku. Pouhým okem nejsou takové poruchy v těle viditelné. Některé příznaky na ně ale mohou jasně ukazovat. Stojí za to věnovat pozornost zhoršení stavu vlasů, jejich ztrátě, změnám vzhledu a čistoty pokožky, zvýšené lámavosti nehtů, poruchám stolice. Takové příznaky ne vždy ukazují na onemocnění mozku, ale v kombinaci s bolestmi hlavy, poruchou paměti, kolísáním teploty atd. Mělo by vás to přimět k zamyšlení.

Někteří pacienti si stěžují na pokles sexuální touhy, zatímco u jiných převládá nekontrolované sexuální vzrušení. Druhá je charakteristická spíše pro pacienty s dráždivými lézemi a je spojena s podrážděním neuronů odpovědných za sexuální funkce (neurony nejsou poškozeny, ale jsou neustále v excitovaném stavu). Další příčinou sexuální dysfunkce může být nerovnováha v hormonálním pozadí (za jeho regulaci je odpovědný i centrální nervový systém a zejména hypofýza).

Mnozí zaznamenávají kolísání hmotnosti, a to i v případech, kdy chuť k jídlu není narušena. Při poranění mozku často dochází ke snížení chuti k jídlu. Ale pro progresivní demenci je charakteristická nenasytnost, člověku se zdá, že neustále nejí, jí hůř než ostatní, pocit plnosti nastává až tehdy, když už v žaludku nezbývá místo. U obou kategorií pacientů nejsou záchvaty zvracení neobvyklé.

Neurotické reakce s difúzními změnami v BEA mozku lze také vysvětlit zvýšenou excitabilitou centrálního nervového systému. A sklon k nachlazení u takových pacientů není způsoben oslabenou imunitou v důsledku stresu nebo beri-beri, ale nedostatečnou regulací imunitního systému. Ochrannou funkci proto plně neplní, ačkoliv je schopen.

V mozkovém kmeni jsou nervová centra zodpovědná za regulaci dýchání, srdečního tepu, tělesné teploty atd. Při poruše funkce nervových jader může být bezdůvodně pociťována dušnost, arytmie, zimnice, bolesti kostí a svalů. V tomto případě organické poškození mozku vede k funkčním poruchám, kdy je orgán zdravý, ale nefunguje správně.

Faktem je, že k regulaci práce našeho těla, včetně metabolických procesů, dochází v důsledku přenosu bioelektrických impulsů o stavu homeostázy (vnitřního prostředí těla) do centrálního nervového systému. Mozek tyto informace detailně zpracovává a pomocí stejných impulsů jdoucích od neuronu k neuronu spouští nebo zpomaluje určité procesy. Díky centrální regulaci je zajištěna stálost tak složitého biologického systému, jakým je lidské tělo.

Dojde-li v některém článku takové regulace k porušení vedení, utrpí orgán, systém nebo funkce, jejichž činnost zajišťoval poškozený bioelektrický okruh neuronů (něco podobného se děje při přerušení elektrického okruhu, při výpadku toku energie přerušeno). U difuzních mozkových lézí existuje velké množství takových poruch, proto může být klinický obraz poměrně rozsáhlý a pestrý, i když pacient sám nechápe souvislost mezi příznaky, které se objevují z různých orgánů a systémů.

Jak vidíte, stanovení přítomnosti strukturálních změn v lidském mozku stále nestačí ke konečné diagnóze. Analýza stížností pacienta pomáhá lékaři určit umístění poškozených struktur a důsledky, zatímco dynamické studie a studium anamnézy umožňují pochopit povahu porušení (dočasné, trvalé nebo progresivní).

Komplikace a důsledky

Přítomnost difúzních změn v mozku je dobrým důvodem k zamyšlení nad svým zdravím, protože schopnost plnit své funkce různými orgány našeho těla do značné míry závisí na výkonnosti mozku. Jakékoli změny v mozku dříve nebo později ovlivní naši pohodu, a to zase znamená snížení pracovní kapacity, zhoršení nálady a celkového stavu. Čím výraznější strukturální a funkční změny v mozku, tím více ovlivňují pohodu a chování člověka.

Důsledky takových změn závisí na jejich závažnosti a opatřeních, která osoba přijme k odstranění závad. Je třeba říci, že užívání analgetik s neustálými bolestmi hlavy, i když to usnadňuje život, problém neřeší. Mohou se užívat bez konzultace s lékařem, ale příčina bolesti zůstane utajena za sedmi zámky. Ale taková záhada, pokud není vyřešena včas, což je možné pouze s komplexním vyšetřením, může způsobit vážné komplikace.

Mnoho lidí je povrchních, pokud jde o modřinu nebo otřes mozku, který je důsledkem traumatického poranění mozku. [7]Předpokládá se, že k obnovení funkčnosti poškozených mozkových struktur stačí určitá doba úplného odpočinku. Opravdu to není tak jednoduché, zvláště pokud zranění úplně ignorujete a pokračujete v práci. Důsledkem úrazu ale mohou být i krvácení do mozku při prasknutí cév (například při ateroskleróze, kterou si člověk nemusí uvědomovat, se mozkové cévy stávají méně odolnými a při nárazu mohou snadno prasknout), a zvýšení neuronální aktivity, vyvolávající křeče a křeče a narušení určitých mozkových struktur. To vše se nemusí nějakou dobu připomínat a následně vyústit v mozkovou mrtvici, trombózu mozkových cév, epilepsii atd.

Delší průběh zánětlivého procesu v mozku může mít kromě bolestí hlavy i další následky. Změna struktury zanícených tkání, jejich zhutnění má za následek porušení nervového vedení. Současně je prakticky nemožné obnovit mozkovou tkáň a vrátit jí její původní vlastnosti. Děti dlouhodobě trpící meningitidou nebo encefalitidou mají trvalé poruchy psycho-fyzického vývoje, dospělí mají pokles inteligence a zhoršené motorické funkce.

Některé degenerativní procesy v mozku (zejména ty, které jsou dědičné) nelze zastavit ani jejich včasnou diagnózou. Ale zpomalení procesu je ve většině případů možné. A čím dříve se s léčbou začne, tím více času má člověk na víceméně plnohodnotnou existenci. Ale není nic cennějšího než lidský život, který je bohužel pomíjivý, a tak je důležité užít si každý jeho okamžik.

Diagnostika difúzní změny v mozku:

Difúzní změny v mozku a jeho bioelektrická vodivost se samy o sobě okamžitě nepřipomínají, takže člověk nemusí mít ani podezření na patologii. Ale ti, kteří sledují své zdraví, okamžitě zaznamenají změny nálady, zhoršení paměti, únavu, zvýšenou citlivost na přirozené změny, které připomínají první známky mozkové dysfunkce. Možná mají takové příznaky banální příčiny, například nedostatek vitamínů, ale pokud postihuje mozek, měla by být přijata určitá opatření.

Kromě toho, jak můžete zjistit, s čím jsou příznaky spojeny, pokud se neporadíte s lékařem. I když člověk utrpěl traumatické poranění mozku, nemusí to nutně zanechat vážný otisk na fungování mozku, možná příčina nevolnosti spočívá v infekci nebo intoxikaci a minulé zranění vytvořilo pouze základ, způsobilo predispozici na onemocnění mozku. [8]

Vzhledem k tomu, že existující příznaky hrají důležitou roli při stanovení diagnózy, lékař se určitě zeptá pacienta na jeho pohodu. Zájem o případná zranění, intoxikace a infekce také není náhodný, protože problém není zdaleka vždy viditelný pouhým okem a přítomnost boule na hlavě ještě není důkazem difúzního poškození mozku.

Vzhledem k tomu, že difúzní změny v mozku jsou často vyvolány hypoxií v důsledku zhoršené mozkové cirkulace (mozek dostává kyslík z krve), má smysl okamžitě vyhodnotit kvalitativní a kvantitativní charakteristiky krve. Pacientovi je předepsán obecný a biochemický krevní test. Příčinou hypoxie může být nízký obsah červených krvinek a hemoglobinu, zvýšená viskozita krve, která zpomaluje rychlost jejího průtoku cévami a přispívá k tvorbě krevních sraženin.

Víme, že příznaky organických mozkových lézí se mohou výrazně lišit v závislosti na tom, které struktury jsou zapojeny do patologického procesu a jak závažná je situace. Navíc zhoršení pohody není vždy spojeno přímo s poškozením mozku. Takže nádor v mozku nebo v jeho blízkosti může dráždit blízké neurony a pak mluvíme o difúzních dráždivých změnách v mozku. Tedy že zde dochází k ozáření podráždění, kdy pod vlivem nádoru nebo jiného dráždivého faktoru přenáší jeden neuron podráždění (excitace) na druhý. Obvykle odstraněním předmětu podráždění můžete obnovit normální fungování mozku.

To, co lékař nevidí pouhým okem, lze zobrazit pomocí instrumentální diagnostiky. Difuzní změny v mozkovém parenchymu, tzn. Jeho buněčné struktury, umožňuje určit ultrazvuk (ultrazvuk) a tomografii (počítačová nebo magnetická rezonance). [9] Rentgenový snímek lebky je méně vypovídající, protože hůře odráží stav měkkých tkání, ale může také poskytnout určité informace.

Při podezření na aterosklerózu cév a cerebrální ischemii pomáhá k potvrzení diagnózy angiografie, tzn. Studium mozkových cév a posouzení průtoku krve v nich. V případě dráždivých změn je nejrelevantnější mozkový tomogram, ačkoli ultrazvuk dokáže detekovat i patologické plomby.

Změny ve struktuře dřeně obvykle vedou ke změně její elektrické vodivosti. K posouzení takových poruch je předepsán elektroencefalogram (EEG). Právě tato studie pomáhá posoudit výkonnost mozku a s přihlédnutím k difúzním změnám a existujícím symptomům určit příčinu onemocnění, pojmenovat ji, posoudit závažnost a předepsat vhodnou léčbu.

Diferenciální diagnostika u difuzních změn mozku má velkou hodnotu a je založena na analýze dostupných informací: výsledků laboratorních a instrumentálních studií, informací získaných od pacienta a jako výsledek studia anamnézy. Samotné změny v mozku ještě neznamenají diagnózu, což znamená, že nemohou lékaři říci, jakou léčbu má předepsat.

Přesná diagnóza je výsledkem diferenciální diagnostiky. Je to velmi důležité z toho důvodu, že různá onemocnění, u kterých se mění struktura a pracovní kapacita mozku, vyžadují odlišný přístup k léčbě. Rozdíl je zřejmý, vezmeme-li v úvahu terapii cévních a degenerativních onemocnění, vrozených (obtížně korigovatelných) a získaných.

Taková diferenciace je zvláště důležitá při vyšetřování malých dětí, protože na tom závisí směr nejen lékařské, ale i nápravné a vývojové práce s dítětem.

Co říká ultrazvuk a encefalogram?

Difuzní změny v mozku je lékařský koncept používaný v diferenciální diagnostice ke konečnému verdiktu. Ale samo o sobě to není diagnóza a ani nemluví o patologii. Vše závisí na závažnosti mozkových změn a jakých struktur se týká.

V závislosti na příčinách, které způsobují narušení struktury mozku a jeho vedení, a také na době léze, může být dysfunkce mozku trvalá nebo progresivní. V případě, že faktor, který ovlivňoval mozkovou aktivitu nebo vývoj mozku, ztratil svou relevanci (přestal působit), ale zůstaly difúzní změny, budeme hovořit o přetrvávajícím narušování psychofyzického vývoje (jako je oligofrenie, reziduální demence atd.). Při včasné odborné léčbě zánětlivých a onkologických onemocnění lze plně obnovit strukturu a činnost mozku.

Pokud jsou difúzní změny v mozku důsledkem aktivního onemocnění, je pravděpodobné, že budou progredovat, šíří se po povrchu mozku a do hloubky. K určení pravděpodobnosti je však zapotřebí přesná diagnóza, a nikoli prohlášení o skutečnosti, že během ultrazvukového vyšetření došlo ke změnám ve stavu mozku.

Mírné difúzní změny v mozku (jeho bioelektrická aktivita měřená encefalografem) lze pozorovat i u zdravých lidí. Může za to přepracování, nízká hladina cukru v krvi (nedostatek sacharidů v jídle), nedostatek spánku, celková malátnost. Zároveň se snižuje pracovní kapacita mozku a člověk se rychle unaví i při absenci velké fyzické či psychické zátěže.

Někdy je ale takový verdikt jen prvním příznakem, zvláště pokud si člověk všimne častých bolestí hlavy, závratí a nevysvětlitelných teplotních výkyvů. Takové momenty by měli věnovat zvláštní pozornost těm, kteří v minulosti měli poranění hlavy. Někdy se jeho následky po několika měsících a letech připomenou.

Neostré difuzní změny v mozku, špatně rozlišitelné při ultrazvukové diagnostice, mohou doprovázet poruchy fungování středních struktur mozku (hypotalamus, hypofýza). Jejich dysfunkce je výraznější na EEG a je zaznamenána jako patologie regulačního charakteru.

Difúzní změny ve středních strukturách mozku mohou být doprovázeny změnami bioelektrické aktivity různé závažnosti. Příznaky, které lze v tomto případě pozorovat, závisí na tom, která část mozku je poškozena a na stupni jejího poškození. S patologií hypotalamu může dojít ke změnám teploty, poruchám chuti k jídlu a cyklům spánku a bdění, zvýšení nebo snížení sexuální touhy. Při poškození hypofýzy může docházet k poruchám činnosti různých endokrinních žláz (respektive se objevují příznaky diabetes insipidus, hypotyreóza, hyperprolaktinémie), poruchám růstu u dětí, mentální retardaci, sexuálním poruchám.

Střední difúzní změny v mozku pravděpodobně naznačují vývoj patologického procesu. Takže u demence a aterosklerózy vše začíná mírnými změnami, které se následně prohlubují, tzn. Středně těžké změny v mozku jsou jen jednou z fází patologického procesu. Ale s oligofrenií u dítěte, což je neprogresivní patologie, stupeň změny mozku určuje pouze závažnost poruchy a možnost jejich korekce.

K takovým změnám může dojít i při poranění mozku nebo zánětu. V tomto případě musíte sledovat proces v dynamice, abyste pochopili, jak trvalé takové změny mohou být. Taková pozorování pomáhají určit účinnost léčby.

Ale pokud mluvíme o mírných změnách v bioelektrické aktivitě mozku, pak je zde situace ještě nejednoznačnější. Takový výsledek je v některých případech považován za variantu normy, zatímco v jiných naznačuje patologický proces. Vše závisí na individuálních vlastnostech lidského těla, jeho pohodě a výsledcích ultrazvuku nebo tomografie.

Výrazné difúzní změny v mozku jsou jednoznačně nepříjemnou situací, která ukazuje na vážné poškození mozku a snížení jeho výkonnosti. Takové změny jsou vždy doprovázeny porušením nervového vedení, které ovlivňuje jak pohodu, tak intelektuální schopnosti člověka. Často radikálně mění chování člověka a způsobují buď izolaci, nebo agresi.

Kdo kontaktovat?

Léčba difúzní změny v mozku:

Detekce difúzních změn v mozku během vyšetření je příležitostí k pochopení příčin těchto změn. Na základě toho se stanoví konečná diagnóza, po které lékař předepíše vhodnou léčbu. Terapeutický přístup bude záviset jak na diagnóze, tak na vlastnostech těla pacienta.

Takže s vaskulární aterosklerózou je předepsána komplexní terapie, která zahrnuje normalizaci metabolismu tuků a optimalizaci mozkových cév. První směr poskytuje kyselina nikotinová, která snižuje obsah škodlivého cholesterolu, fibráty, které snižují syntézu vlastních tuků v těle, sekvestranty žlučových kyselin, statiny, které inhibují syntézu cholesterolu.

Pro zlepšení prokrvení mozku jsou předepsány vazodilatátory, centrálně působící svalové relaxancia, které uvolňují cévnatku, angioprotektory, antiagregancia a antikoagulancia, která zlepšují průtok krve a zabraňují tvorbě krevních sraženin.

Velkou roli hrají vitamínové komplexy. Užitečné jsou zejména vitamíny skupiny B, které mají pozitivní vliv na činnost nervové soustavy, antioxidanty (vitamíny A a E), polynenasycené mastné kyseliny snižující hladinu špatného cholesterolu v krvi.

Při vaskulární ateroskleróze a mozkové ischemii, doprovázené zvýšením arteriálního a intrakraniálního tlaku, ztrátou paměti a poruchou koncentrace, mohou lékaři předepisovat také antihypertenziva a nootropika (léky, které zlepšují trofismus a mozkové funkce, v důsledku čehož se obnovují kognitivní funkce jeden nebo druhý stupeň). [10]

Pokud není možné obnovit průchodnost sklerotické cévy, přistupuje se k chirurgické léčbě. Nejoblíbenější metodou zásahu na cévách mozku je karotická endarterektomie (disekce cévy a odstranění cholesterolového plaku).

Při zánětech mozku a jeho membrán (meningitida, encefalitida, meningoencefalitida) bude léčba zcela odlišná. Vzhledem k tomu, že infekce hraje rozhodující roli v patogenezi takových onemocnění, je povinná antibiotická terapie, která je kombinována s užíváním léků, které zvyšují odolnost těla vůči infekcím (interferony). Kromě toho jsou předepsány diuretika (prevence mozkového edému) a infuze léků, které snižují intoxikaci těla.

U nemocí způsobených intoxikací těla (toxická encefalopatie) přichází na řadu detoxikační terapie, po které se obnovují metabolické procesy mozku (nootropika, antikonvulziva, antipsychotika, antidepresiva, psychoterapeutická sezení).

Pokud se v důsledku poranění mozku objeví difuzní změny, léčba by měla být provedena v závislosti na typu poranění. V tomto případě by mělo být jmenování lékové terapie založeno na závažnosti poranění.

Hlavním požadavkem pro léčbu traumatického poranění mozku je odpočinek po určitou dobu (při lehkém otřesu mozku to může stačit i na zotavení). S traumatickým zánětem a otokem mozku, stejně jako pro jeho prevenci, jsou předepsány kortikosteroidy a diuretické (diuretické) léky.

Další terapie je neodmyslitelně prevencí možných komplikací. Pacientům mohou být předepsány léky, které zlepšují cerebrální oběh, léky stimulující metabolické procesy v mozku, obecné tonikum. Symptomatická léčba: analgetika při bolestech hlavy, antiemetika (při nevolnosti), sedativa a prášky na spaní.

Při těžkých poraněních s porušením integrity lebky a difúzním axonálním poškozením mozku (často diagnostikovaným u DPT v důsledku úderu nebo prudkého pohybu hlavy), velkých a malých krvácení, mnohočetných ruptur axonů neuronů, podél kterých procházejí nervové vzruchy. Taková zranění jsou vždy doprovázena těžkým organickým poškozením mozku. Při axonálním poškození pacient upadá do kómatu (doba trvání kómatu se liší).

Po opuštění kómatu je předepsána psychostimulační terapie a léčba drogami k obnovení mozkového trofismu a krevního oběhu: nootropika, vaskulární léky, anticholesterázové léky, léčivé neurotransmitery.

Chirurgická léčba poranění mozku se provádí pouze v případě rozdrcení lebky a stlačení mozku, vzniku hematomů.

Při přetrvávající a progresivní demenci závisí léčebný režim na klinických projevech onemocnění, přítomnosti doprovodných patologií a individuálních charakteristikách těla pacienta. Pacientům jsou předepisovány cholinergní léky, které zlepšují přenos nervových vzruchů v místech kontaktu neuronů (synapse), léky, které interagují s NMDA receptory (zabraňují dysfunkci neuronů), nootropika, neuroprotektory, imunomodulační látky, antipsychotika (antipsychotika), vitamíny.

Fyzioterapeutická léčba difúzních změn v mozku je předepsána s opatrností a zohledňuje stávající poruchy. V případě vaskulárních patologií a související dysfunkce BEA mozku jsou předepsány galvanizace, elektroforéza léků (vazodilatátory a cerebrovaskulární stimulanty), ultratonoterapie, UHF a UHF terapie, ultrafialové ozařování, radonové a jehličnaté koupele, hydroterapie. Ke zlepšení trofismu mozkové tkáně u různých onemocnění lze předepsat transkutánní elektrickou nervovou stimulaci a interferenční terapii. Diademo- a amplipulzní terapie, darsonvalizace. Boj proti motorickým poruchám, které se často vyvíjejí na pozadí organického nebo funkčního poškození mozku, se provádí pomocí masáží, kineziterapie, cvičební terapie, vodních procedur a plavání. Poruchy řeči často vyžadují spolupráci s logopedem.

V každém případě by měl být přístup k výběru fyzioterapeutických postupů přísně individuální, s přihlédnutím k doprovodným patologiím, stavu pacienta, věkovým charakteristikám.

Léčebná terapie

Neuroprotektory jsou považovány za specifické léky používané pro difúzní změny v mozku. Jedná se o velkou skupinu léků, ve které jsou:

 • léky, které zlepšují trofismus mozkových tkání (nootropika),
 • antioxidanty s antihypoxickým, antistresovým, antikonvulzivním, anxiolytickým (uklidňujícím) účinkem,
 • léky, které stimulují cerebrální oběh,
 • adaptogeny

"Piracetam" je známá legální droga ze skupiny nootropik a psychostimulancií, která se prodává v lékárnách bez lékařského předpisu. Lék se předepisuje za účelem zlepšení kognitivních funkcí, tzn. Bojovat s následky difúzních mozkových změn nebo jim předcházet. S demencí může být předepsán pouze jako adjuvans, protože nemá výrazný terapeutický účinek.

Lék se vyrábí ve formě tablet, kapslí, ampulí s 20% roztokem podávaných intravenózně kapáním (až 12 g denně u závažných patologií) nebo perorálně. Počáteční dávka pro vnitřní podání léku je 4,8 g. Zůstává během prvního týdne léčby, poté může být snížena na 2,4 g. Následně lze dávkování snížit na polovinu. Při konvulzivním syndromu by měla být dávka zvýšena 1,5-2krát.

Tablety se užívají 2-3krát denně, přičemž se denní dávka rozděluje na 2-3 části. Infuzní léčba se provádí dvakrát denně ve vysokých dávkách. Uvnitř se užívá roztok piracetamu dvakrát denně, 1,5 ampulky. Délka léčby závisí na diagnóze, stavu pacienta, závažnosti mozkové dysfunkce.

Lék není předepsán pro akutní selhání ledvin, přítomnost alergických reakcí na lék (stejně jako šťávy a esence), akutní cerebrovaskulární příhodu (mrtvici). U dětí starších 1 roku se lék podává pouze podle pokynů lékaře.

Mezi vedlejší účinky léku se nejčastěji uvádí vzrušený duševní stav, zvýšená motorická aktivita, nerovnováha, určité snížení pozornosti a poruchy spánku. Mohou se také objevit reakce z trávicího systému: bolesti břicha, nevolnost, poruchy stolice. U některých pacientů lék způsobuje bolesti hlavy a závratě, poruchy hybnosti (narušení automatizovaných pohybů), křeče, třes v těle a končetinách, poruchy srdečního rytmu, sexuální hyperaktivitu.

"Mexidol" je lék z kategorie antioxidantů s neuroprotektivním účinkem. K dispozici ve formě tablet a roztoku pro intravenózní a intramuskulární injekci. Lék zlepšuje výživu a dýchání mozku, stejně jako kvalitativní charakteristiky krve, normalizuje chování a spánek, obnovuje narušené autonomní funkce, čímž zlepšuje pohodu pacienta.

Lék v tabletách je předepsán v dávce 125-250 mg třikrát denně (ne více než 800 mg denně). Doba trvání léčby lékem může dosáhnout 2 měsíců.

Roztok léčiva je předepsán pro akutní patologie (ve formě injekcí a infuzí). U cévních mozkových příhod v prvních 2-4 dnech se lék podává infuzí 1x denně 200-300 mg. Poté přecházejí na intramuskulární aplikaci (třikrát denně, 2 ampule). Terapeutický kurz - 1,5-2 týdny.

V případě kraniocerebrálních poranění a jejich následků lze dávku zvýšit na 500 mg (frekvence podávání až 4x denně). Délka kurzu je stejná.

Při těžkých poruchách nervového vedení je denní dávka léku pro intravenózní podání 300 mg po dobu 2 týdnů. Dále přecházejí na intramuskulární podávání udržovací dávky (100 mg).

Kontraindikace užívání léku jsou: akutní selhání ledvin, závažná patologie jater, přecitlivělost na lék, těhotenství a kojení. Neaplikujte na léčbu dětí.

Nežádoucí účinky se omezují na bolesti hlavy, reakce z trávicího traktu, alergické reakce, kolísání tlaku.

"Cinnarizine" je lék, který zlepšuje cerebrální oběh a snižuje závažné cerebrovaskulární příznaky: vaskulární bolesti hlavy, tinitus, snížená paměť a pozornost, zhoršená rovnováha a koordinace pohybů.

Tablety se předepisují pacientům starším 12 let třikrát denně, každá po 25 mg. V závažných případech může být dávka zvýšena. Pediatrická dávka je obvykle poloviční než dávka pro dospělého.

Kontraindikace užívání léku je především zvýšená citlivost těla na složky léku. Nedoporučuje se těhotným ženám a kojícím matkám. S extrémní opatrností předepisován pro progresivní demenci a Parkinsonovu chorobu.

Nežádoucí účinky léku lze popsat příznaky jako únava, ospalost, bolesti hlavy a závratě, poruchy trávicího systému a jaterních funkcí (žloutenka), přibírání na váze, hypotenze, hyperhidróza, alergické reakce, poruchy hybnosti.

V léčbě demence jsou léky volby inhibitory acetylcholinesterázy a antagonisté NMDA. NMDA receptory regulují permeabilitu buněčných membrán pro ionty draslíku a sodíku, které poskytují bioelektrický potenciál. Memantin je lék, který ovlivňuje působení takových receptorů, zlepšuje duševní činnost a odstraňuje poruchy hybnosti.

Tablety jsou předepsány k užívání 1krát denně ve stejnou dobu. Začněte s minimální aktivní dávkou (5 mg) a postupně ji během 3 týdnů zvyšujte až na 20 mg.

Lék není předepsán pouze v případě individuální nesnášenlivosti a závažných patologií ledvin. Za vedlejší účinky léku se považuje zvýšená duševní vzrušivost, úzkost, únava, zvýšený intrakraniální tlak, nevolnost.

Alternativní léčba

Když zaznamenáme nějaké zhoršení intelektových schopností bez dalších podezřelých příznaků, nespěcháme s konzultací s lékařem, protože dnes existuje spousta inzerovaných syntetických a bylinných léků, které stimulují kognitivní funkce. V zásadě platí, že pokud člověk nemá závažné difúzní změny v mozku, je takové řešení problému celkem logické. Ale zjistit, zda nějaké existují nebo ne, je možné pouze při odborné diagnostice.

Pokud diagnóza prokázala rozsáhlé změny v různých mozkových strukturách a porušení jejich funkčnosti, nelze spoléhat pouze na léky. Ovocné a zeleninové saláty a přírodní šťávy dokážou do určité míry uspokojit tělesnou potřebu vitamínů, ale nelze se v terapii omezovat pouze na toto.

Je třeba si uvědomit, že alternativní léky na organická onemocnění mozku jsou bezmocné. Pomáhají bojovat s následky nemoci, ale neléčí ji. Pravda, u poranění mozku, kdy je potřeba odpočinek, můžete využít vlastnosti některých bylin k tomu, aby měly sedativní účinek. Mezi tyto byliny patří kozlík lékařský, kořen marin, mateřídouška, routa, chmel, modrá cyanóza, máta. Bylinná léčba v tomto případě poskytne určitý účinek, ale nelze jej vždy považovat za dostatečný.

Další věcí je, že takové bylinky pomáhají normalizovat neuropsychický stav pacientů, zlepšují spánek, snižují dráždivost nervového systému a umožňují tak snížit dávkování některých předepsaných léků.

Největší užitek z alternativních receptur lze získat při ateroskleróze mozkových cév. S takovou diagnózou má bylinná medicína (bylinné přípravky) skutečně terapeutický účinek.

Takže k normalizaci metabolismu lipidů si můžete vzít sbírku sestávající ze stejných dílů ledvinového čaje, březových listů, třezalky tečkované, sukcese a dvojité dávky máty a hlohu. 2 polévkové lžíce drcené sbírky se nalijí do 0,5 litru vroucí vody, udržují se 2 hodiny, poté se filtrují a užívají se třikrát denně, každý 60-70 ml.

Předpokládá se, že čerstvě vymačkané přírodní zeleninové šťávy lze použít k čištění mozkových cév od cholesterolových plaků: dýňové, červené řepy, brambory, mrkev, stejně jako šťávy z celeru a zelí. Šťávy nebo jejich směsi je nutné konzumovat v množství 1-2 sklenic denně s přihlédnutím ke kontraindikacím.

Užívání grapefruitu snižuje riziko aterosklerózy a snižuje její projevy. Antisklerotické působení je také připisováno melounu.

Předcházet křečím mozkových cév a jejímu ischemickému poškození je možné pomocí meduňky. Může být konzumován čerstvý nebo jako nálev (1 polévková lžíce suché bylinky na sklenici vroucí vody).

Ke snížení nitrolebního tlaku a prevenci mozkových krvácení jsou užitečné bylinky jako levandule, jitrocel, kopřiva, provázek, topol a listy moruše.

Pomáhá také užívání léku, kterým je nálev z česneku a citronu (rozdrťte 1 hlavičku česneku a citronu, zalijte 700 ml horké převařené vody a nechte 24 hodin, užívejte 4x denně po ¼ šálku).

Pro zlepšení fungování mozku a jeho kognitivních funkcí můžete užívat bylinky, jako je rozmarýn, šalvěj, sladký jetel, třezalka.

Je důležité pochopit, že alternativní léčba by měla být považována za symptomatickou a profylaktickou u většiny onemocnění, u kterých se vyskytují difúzní změny mozku. Může být použit jako součást komplexní terapie, ale ne jako samostatná léčba.

Homeopatie

Homeopatie je poměrně mladý obor netradiční medicíny, který má však již dostatečné zkušenosti s léčbou a rehabilitací pacientů s organickými mozkovými lézemi. Stejně jako v klasické medicíně i v homeopatii mají přístupy k léčbě různých onemocnění své vlastní charakteristiky. Přísně vzato, ve většině případů nehovoříme o léčbě nemocí, ale o rehabilitaci pacientů po lékařské péči. Rehabilitace zahrnuje psychologickou pomoc, fyzioterapeutická sezení a homeopatickou léčbu zaměřenou na obnovení funkcí ztracených v důsledku onemocnění.

Co se týče homeopatik, o jejich výběru rozhoduje do značné míry diagnóza stanovená v nemocnici a výsledky laboratorních testů, tzn. Bez konzultace s neurologem a vyšetření je nepostradatelné.

Při atrofických změnách mozkových buněk budou léky volby: Agaricus muscarius, Calcarea carbonica, Capsicum annuum, Selenium metallicum, Tellurium metallicum aj.

U zánětlivých onemocnění dřeně a jejích membrán jsou indikovány: Aconite napellus, Apis mellifica, Ferrum jodatum, Gelsemium sempervirens, Rhus toxicodendron, Veratrum album a další nosody.

S novotvary centrálního nervového systému se nejčastěji předepisují: Arnica montana, Arsenicum album, Bufo rana, Helonias dioica, Hura brasilensis, Sulfuris, Tarentula hispanica, Taxus baccata aj.

Některé homeopatické přípravky nevyžadují přísné zohlednění konstitučních a psychických vlastností těla pacienta, jak je v homeopatii zvykem. Může je předepsat neurolog. Tyto prostředky zahrnují "Coenzyme compositum", "Traumeel S", "Engistol", "Polysponin", "Spaskuprel" a některé další léky prodávané v konvenčních lékárnách.

Přípravky Ginkgo biloba si získaly oblibu zejména jako účinné prostředky pro zlepšení paměti a mozkové činnosti obecně. Prodávají se v lékárnách bez lékařského předpisu a dokonce i ve speciálních odděleních supermarketů. Takové léky nelze považovat za lék na hluboké a výrazné difúzní změny v mozku, ale pomáhají v rehabilitačním období, po absolvování vhodné léčby, obnovit intelektuální schopnosti a obnovit výkon mozku. S mírnými změnami v práci centrálního nervového systému pomohou obnovit jeho výkon i bez speciální léčby.

Prevence

Prevence difuzních mozkových lézí je především prevence infekčních a zánětlivých procesů v dřeni a jejích membránách, tzn. Včasné vyhledání pomoci a léčby infekcí dýchacích cest, zánětlivých onemocnění nosohltanu, uší a očí. To je zvláště důležité v dětství, protože taková onemocnění zanechávají otisk na dalším vývoji dítěte.

Traumatickému poškození mozku, na rozdíl od neuroinfekcí, není vždy možné zabránit. Péče na silnicích, doma a v práci vám však ve většině případů umožňuje vyhnout se vážným následkům. Při řízení je třeba dbát na to, aby v krvi nezůstaly stopy po alkoholu a drogách, které mohou mít tlumivý účinek na centrální nervový systém, během cesty je třeba se maximálně soustředit a nenechat se rozptylovat nezletilými podněty.

Demence ve vyšším věku je fyziologicky podmíněný proces únavy mozku. Jeho výkonnost můžete udržovat pomocí školení (pravidelná intelektuální práce, čtení knih, sledování populárně-vědeckých filmů, řešení logických úloh). Pomozte oddálit nástup demence; fyzická aktivita, racionální výživa, užívání multivitaminových komplexů, vzdání se špatných návyků.

Předpověď

Změny stavu různých mozkových struktur a jeho bioelektrické aktivity lze diagnostikovat u různých patologií. Prognóza takových onemocnění však nezávisí ani tak na diagnóze, ale na stupni prevalence a hloubce poškození mozkových struktur.

Možná někdo věří, že lokální poškození mozku ovlivňuje lidský stav v menší míře. Hluboké lokální poškození může mít ve skutečnosti mnohem nevratnější následky než mírné nebo středně těžké difuzní.

I difuzní axonální poranění při dopravních nehodách, která jsou klasifikována jako těžká poranění, jsou v mnoha případech provázena dočasným postižením různých funkcí CNS. Vše závisí na hloubce poškození a léčbě.

U infekčních a zánětlivých onemocnění mozku vše závisí na včasnosti započaté léčby a věku pacienta. Prognóza je v tomto případě nejednoznačná. Nejzávažnější je v raném věku, protože je plná nevratných intelektuálních poruch. Meningoencefalitida, jako komplikace nosohltanových infekcí, je považována za jednu z nejčastějších příčin oligofrenie (mentální retardace) získané v postnatálním období, dětské mozkové obrny a dětské demence.

Nejhorší prognóza intelektuálních a motorických schopností u progresivní demence a atrofických procesů v mozku. Takové procesy většinou není možné zastavit, je možné je pouze zpomalit správně sestaveným léčebným režimem.

Difúzní změny v mozku je lékařská terminologie, která označuje stupeň šíření strukturálních a funkčních změn v kůře, mozkových hemisférách a středových strukturách mozku. Postoj lékařů k nim závisí na tom, o jaké změny jde, zda jsou vázány na věková období a jak ovlivňují pohodu a seberealizaci člověka. Můžeme pouze naslouchat jejich verdiktu a držet se odborných doporučení, a ne předkládat vlastní hypotézy toho, co se děje.

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.