^
A
A
A

Podmínky používání

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

23 February 2012, 10:58

PŘED POUŽITÍM TÉTO STRÁNKY POZORNE PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY A PODMÍNKY.

Používáním těchto stránek souhlasíte s těmito Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami používání, nepoužívejte tyto stránky!

Tyto Podmínky se vztahují na stránky, které jsou určeny pro spotřebitele (neprofesionály) pro nekomerční, osobní, rodinné nebo domácí účely, včetně iLive.com.ua, iLiveOK.ru, iLiveOK.com, včetně subdomén a mobilních verzí těchto stránek ( tyto stránky nazýváme „iLive“, „iLive Site“ nebo „Site“).

Tyto Podmínky používání mohou být kdykoliv pozměněny nebo doplněny. Vaše další užívání stránek iLive znamená, že tyto změny přijímáte.

Stránky neposkytují lékařskou pomoc.

Obsah webových stránek iLive, například text, grafika, obrázky, informace získané od držitelů licencí iLive a další materiály obsažené na webových stránkách iLive („Obsah“), jsou určeny výhradně pro informační účely. Obsah není určen k nahrazení odborné lékařské rady, diagnózy nebo léčby. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným lékařem o jakýchkoli otázkách týkajících se vašeho zdravotního stavu. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou pomoc a neodkládejte návštěvu u lékaře, ať už čtete na webových stránkách iLive!

Pokud si myslíte, že potřebujete pohotovostní lékařskou pomoc, okamžitě kontaktujte lékaře nebo pohotovostní službu. Společnost iLive nedoporučuje ani nedoporučuje žádné konkrétní testy, lékaře, produkty, postupy, názory nebo jiné informace, které by mohly být uvedeny na těchto stránkách. Pomocí jakýchkoli informací zveřejněných na iLive jednáte výhradně na vlastní nebezpečí.

Soukromí dětí

Zavazujeme se chránit soukromí dětí. Webové stránky iLive nejsou určeny ani určeny pro děti do 13 let. ILive neshromažďuje osobní údaje o žádné osobě, pokud nevíme, že je mladší než 13 let. Rodič nebo opatrovník nese výlučnou odpovědnost za zajištění kontroly nad užíváním stránek iLive neplnoletými osobami. Rodič nebo opatrovník rovněž přebírá plnou odpovědnost za interpretaci a používání jakýchkoli informací nebo Služeb poskytovaných prostřednictvím iLive Site ohledně nezletilé osoby.

Použití materiálů

Veškeré materiály zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy v Evropské unii iv zahraničí. ILive vám umožňuje zobrazit nebo stáhnout jednu kopii materiálu na webové stránce iLive pouze pro vaše osobní nekomerční použití, pokud na konci materiálu zveřejníte oznámení o autorských právech, například: „iLive.com.ua Všechna práva vyhrazena“ a další oznámení (aktivní odkazy, které nejsou zakázány pro indexaci) na autorská práva a vlastnická práva obsažená v obsahu.

Název těchto materiálů i nadále patří společnosti iLive nebo jejím poskytovatelům licencí. Jakékoliv použití materiálů, které nejsou výslovně povoleny těmito Podmínkami, je porušením těchto Podmínek a může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Obsah může být změněn nebo odstraněn bez předchozího upozornění iLive. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti iLive a jejím poskytovatelům licencí.

Pokud porušíte některou z těchto Smluvních podmínek, vaše souhlas s použitím těchto materiálů se automaticky ukončí a musíte okamžitě zničit všechny kopie, které vytvoříte z kterékoli části materiálů.

Odpovědnost iLive a jeho poskytovatelů licencí

Použití webových stránek iLive a obsahu je na vaše vlastní riziko.

Při používání webu iLive budou informace přenášeny prostřednictvím infrastruktury, která může být mimo kontrolu a jurisdikci společnosti iLive a jejích dodavatelů. Společnost iLive tedy neodpovídá za zpoždění, selhání, přerušení nebo poškození dat nebo jiných informací přenášených v souvislosti s používáním webových stránek iLive.

Webové stránky iLive a obsah jsou poskytovány na základě „jak je“. ILive, JEJÍ LICENCE a dodavateli v plném rozsahu konkrétního zákona, zříkají všech záruk jakéhokoliv druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, zákonné nebo jiné, VČETNĚ, A TO ZEJMÉNA, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV třetích stran a vhodnosti pro určitý CÍLE. Bez omezení výše uvedeného, iLive, její poskytovatelé licencí a jeho dodavatelé neposkytují žádná prohlášení ani záruky týkající se:

 • Přesnost, spolehlivost, úplnost, včasnost nebo aktuálnost obsahu, softwaru, textu, grafiky, odkazů nebo zpráv poskytovaných na webových stránkách iLive.
 • Uspokojit všechny vládní předpisy vyžadující zveřejnění informací o lécích na předpis nebo schválení nebo shody jakéhokoli softwaru pro obsah obsažený na webových stránkách iLive.

Společnost iLive, její poskytovatelé licencí, dodavatelé ani žádné třetí strany uvedené na webových stránkách iLive nenesou v žádném případě odpovědnost za žádné škody (včetně, nikoli však výhradně, náhodných nebo následných škod, zranění osob nebo úmrtí v důsledku protiprávního jednání, ušlého zisku nebo ztráty vzniklých v důsledku ztráty dat nebo ukončení podnikatelské činnosti) v důsledku použití nebo neschopnosti používat webovou stránku iLive nebo její obsah v záruce Bez ohledu na to, zda iLive, jeho poskytovatelé licencí, jeho dodavatelé nebo jakékoliv třetí strany uvedené na webových stránkách iLive jsou informovány o možnosti takové škody. Společnost iLive, její poskytovatelé licencí, její dodavatelé nebo jakékoli třetí strany uvedené na webových stránkách iLive nenesou odpovědnost za žádné osobní zranění, včetně smrti, způsobené vaším používáním nebo nesprávným používáním stránek, obsahu nebo veřejných prostorů (jak je definováno níže). Nápravy v souladu s těmito Podmínkami jsou výlučné a omezené na ty, které jsou výslovně stanoveny těmito Podmínkami.

Zakázkové materiály

Osobní údaje, které zašlete společnosti iLive, se řídí zásadami ochrany osobních údajů iLive. V případě nesrovnalostí mezi těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů iLive budou mít přednost tyto Podmínky.

Stránky obsahují funkce (včetně vývěsek, dotazy pro odborníky, recenze uživatelů, komentáře atd.), Které umožňují uživatelům vytvářet obsah na webu (souhrnně „Veřejné zóny“) a také obsah nahrávání na platformy sociálních sítí ( včetně, ale ne omezeně, Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram a Pinterest společně, Platforma sociálních sítí). Souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat ani přenášet žádné zprávy nebo obsah jakéhokoli typu do veřejných prostorů nebo platforem sociálních sítí, které porušují nebo porušují práva někoho jiného. Odesláním zpráv nebo obsahu do veřejných prostorů nebo platforem sociálních sítí souhlasíte s tím, že tyto informace nejsou důvěrné bez ohledu na účel. Je důležité si uvědomit, že iLive neodpovídá za akce, podmínky použití ani zásady jakékoli platformy sociálních sítí. Než začnete používat jakoukoli platformu sociálních sítí, měli byste znát její podmínky používání a její zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů.

Pokud odešlete jakékoli informace, souhlasíte s tím, že neodesíláte ani neodesíláte iLive prostřednictvím e-mailu (včetně e-mailových adres uvedených na stránce Kontakty) jakékoli zprávy nebo obsahu, které porušují nebo porušují -nebo práva. Pokud zasíláte e-mailem jakékoli informace, nápady, koncepty nebo vynálezy, souhlasíte s tím, že tyto informace nejsou důvěrné bez ohledu na účel.

Pokud zveřejníte informace ve veřejné oblasti nebo na platformě sociálních sítí nebo pokud zasíláte jakékoli informace, myšlenky, koncepce nebo vynález společnosti iLive prostřednictvím e-mailu, automaticky poskytujete nebo zaručujete, že vlastník takového obsahu nebo duševního vlastnictví přímo poskytl iLive (licenční poplatky). Bezplatná), trvalá, neodvolatelná, celosvětová nevýhradní licence k používání, reprodukci, tvorbě odvozených děl, úpravě, publikování, úpravě, překladu, distribuci, používání ix a zobrazení zpráv nebo obsah na jakémkoliv médiu a v jakékoliv formě nebo formátu, jak je již známo, ani v žádném případě dosud vynalezen. ILive může sublicencovat svá práva prostřednictvím několika úrovní sublicencí. Pokud chcete, aby veškeré informace o podniku, nápadech, konceptech nebo vynálezech byly soukromé nebo osobní, nezveřejňujte je ve veřejné zóně nebo na platformě sociálních sítí a neposílejte je iLive e-mailem. Snažíme se včas reagovat na všechny e-maily, ale nemůžeme to vždy udělat.

Vlastní materiály - obrazy, video, audio soubory

Souhlasíte s tím, že na webové stránky iLive nebo na platformě sociálních sítí, kterou jste vytvořili sami, nebo pro které máte všechna práva k převodu a licenci, a která neporušují ochrannou známku, zveřejníte nebo nahrajete pouze mediální soubory (například fotografie, video nebo audio), práva, důvěrnosti nebo jiných práv jakékoli jiné osoby. Fotografie nebo videa celebrit, filmů a karikatur jsou obvykle chráněny autorským právem.

S cílem chránit vaše soukromí souhlasíte s tím, že své osobě ani nikomu jinému neodešlete nic obsahující osobní údaje (například vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo adresu URL webové stránky). Je zakázáno nahrávat soubory, jako jsou obrázky nebo videa jiných lidí, bez jejich svolení.

Nahráním veškerých mediálních souborů na webové stránky iLive nebo platformy sociálních sítí zaručujete, že máte svolení od všech osob, které jsou zde zobrazeny a které zde publikujete a udělíte zde popsaná práva. Nikdy nesdělujte obrázek nebo video nikomu jinému, pokud nemáte výslovné povolení.

Je přísně zakázáno nahrávat soubory jakéhokoli typu, které obsahují výrazy nenávisti, násilí, urážlivých obrazů nebo chování, obscénnosti, pornografie, sexuálně explicitních obrazů nebo jakéhokoli materiálu, který by mohl vést k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti v souladu s platnými zákony nebo předpisy. Může být v rozporu s těmito Podmínkami, Zásadami inzerce iLive a Zásadami ochrany osobních údajů iLive.

Souhlasíte s tím, že nebudete stahovat materiály, které obsahují softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli softwaru nebo těchto webových stránek.

Nahráním veškerých mediálních souborů na webovou stránku iLive nebo platformu sociálních sítí, jako je například fotografie nebo video, poskytnete společnosti iLive nepřetržitou, nevýlučnou, bezplatnou, celosvětovou licenci pro používání, kopírování, tisk, zobrazování, reprodukci, změnu, publikování, přenos a distribuci v médiích. Masmédia; (b) berete na vědomí, že každá osoba uvedená v poskytnutých souborech (nebo v případě, že nezletilá osoba, jeho mateřský / zákonný zástupce) umožňuje společnosti iLive používat, kopírovat, tisknout, zobrazovat, přehrávat, upravovat, publikovat, přenášet a distribuovat soubory a jakékoli materiály v takových médiích; a (c) souhlasíte s propuštěním společnosti iLive a jejích přidružených společností, ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců z jakýchkoli nároků a výdajů, včetně poplatků za právní zastupování, pokud porušíte požadavky a podmínky popsané v tomto dokumentu.

Společnost iLive si vyhrazuje právo upravovat jakékoli informace před odesláním na webu a odstranit jakékoli informace z jakéhokoli důvodu kdykoliv bez předchozího upozornění na základě vlastního uvážení.

Hesla

ILive má několik nástrojů, které umožňují zaznamenávat a ukládat informace. Jste odpovědný za podniknutí všech přiměřených kroků, abyste zajistili, že nikdo nemá neoprávněný přístup k vašim heslům nebo účtům iLive. Jste výhradně zodpovědný za (1) monitorování ukládání a používání vašeho přihlášení a hesla; (2) autorizovat, prohlížet, řídit přístup ke svému účtu i heslu a používat ho; (3) výzva v iLive, pokud si myslíte, že váš účet nebo heslo bylo ohroženo, nebo pokud existuje jiný důvod, pro který je nutné heslo deaktivovat. Chcete-li nám poslat e-mail, použijte odkaz „Kontaktujte nás“, který se nachází v dolní části každé stránky našich stránek. Poskytujete společnosti iLive a všem ostatním osobám nebo organizacím, které se podílejí na práci na Stránce, právo přenášet, sledovat, vyhledávat, ukládat a používat vaše informace v souvislosti s provozem Stránek. Společnost iLive nemůže a nebude odpovídat za žádné informace, které poskytnete, ani za vás či třetí osobu za použití informací přenášených nebo přijímaných pomocí nástrojů a služeb společnosti iLive.

ILive komunity, veřejné oblasti a platformy sociálních sítí

Pokud používáte veřejný prostor, jako jsou vývěsky, komentáře, odborné dotazy, recenze uživatelů nebo jiné komunity účastníků, nebo publikujete cokoli na jakékoli platformě sociálních sítí, jste výhradně zodpovědní za své vlastní příspěvky, důsledky zveřejnění těchto příspěvků a závislost na všech zprávách nalezených ve veřejných prostorách nebo na platformách sociálních sítí. Společnost iLive a její poskytovatelé licence nenesou odpovědnost za následky jakýchkoli pracovních míst ve veřejných prostorách nebo na platformách sociálních sítí. V případech, kdy se cítíte ohroženi nebo máte pocit, že někdo jiný je v ohrožení, měli byste okamžitě kontaktovat místní donucovací agenturu. Pokud si myslíte, že potřebujete pohotovostní lékařskou pomoc, okamžitě kontaktujte lékaře nebo pohotovostní službu.

Bereme-li v úvahu možnost použití veřejných prostorů a platforem sociálních sítí, souhlasíte s tím, že následující akce jsou významným porušením těchto Smluvních podmínek:

 • Použití veřejné zóny nebo platformy sociálních sítí pro jakýkoli účel v rozporu s místními, státními, národními nebo mezinárodními zákony;
 • Publikování materiálů, které porušují práva duševního vlastnictví jiných osob nebo právo na soukromí nebo jiné osoby;
 • Publikování nelegálního, obscénního, hanlivého, výhružného, obtěžujícího, urážlivého, hanlivého, nenávistného nebo nepřijatelného, podle názoru společnosti iLive, materiálů týkajících se jakékoli jiné osoby nebo organizace;
 • Vydávání reklam nebo obchodních nabídek;
 • Překážku, po varování, klidně o něčem diskutovat nebo publikování komentářů, které nesouvisejí s tématem, o němž se diskutuje (pokud není dohodnuto, že diskuse je volná);
 • Poštovní zásilky (včetně „dopisů štěstí“) nebo schémat jakýchkoli pyramid;
 • Udělovat sebe jako jinou osobu;
 • Šíření virů nebo jiného škodlivého počítačového kódu;
 • Jakýkoli sběr (sklizeň, škrábání) informací o jiných, včetně e-mailových adres, bez jejich identifikace, pro publikování nebo prohlížení komentářů;
 • Umožnění někomu použít vaše pověření k odeslání nebo zobrazení komentářů;
 • Publikování stejné poznámky více než jednou (spam); nebo

Jakékoli jiné akce, které brání nebo zakazují jakékoli jiné osobě používat veřejnou zónu, platformu sociální sítě nebo webovou stránku, nebo, podle názoru společnosti iLive, vytvářejí riziko jakékoli odpovědnosti nebo poškození jakéhokoli typu pro společnost iLive, některého z jejích zákazníků nebo dodavatelů.

ILive si vyhrazuje právo (ale není povinen) udělat cokoliv nebo všechny z následujících:

 • Záznam dialogu ve veřejných diskusních místnostech.
 • Zkontrolujte, zda jsou zprávy v souladu s podmínkami tohoto oddílu, a na základě vlastního uvážení rozhodnete o smazání nebo žádosti o smazání zprávy.
 • Smažte zprávy, které jsou urážlivé, nezákonné, provokativní nebo které nejsou v souladu s těmito Podmínkami používání.
 • Ukončete přístup uživatele k jakémukoli nebo všem veřejným prostorům a / nebo webovému serveru iLive pro jakékoli porušení těchto Podmínek.
 • Sledujte, upravujte nebo zveřejňujte jakékoli příspěvky ve veřejných prostorách nebo na platformě sociálních sítí.
 • Upravte nebo odstraňte všechny zprávy zveřejněné na webových stránkách iLive bez ohledu na to, zda tyto zprávy porušují tyto požadavky.

Společnost iLive ani její poskytovatelé licence nenesou žádnou odpovědnost vůči uživatelům webových stránek iLive ani žádné jiné osobě či organizaci za provádění nebo neprovedení výše uvedených činností.

Reklamy, vyhledávací dotazy a odkazy na jiné stránky

ILive může poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran. ILive může také vybrat konkrétní stránky jako prioritní odpovědi na zadané vyhledávací dotazy a iLive se může dohodnout, že umožní inzerentům reagovat na konkrétní vyhledávací dotazy s reklamami nebo sponzorovaným obsahem. ILive nedoporučuje ani nepodporuje obsah na stránkách třetích stran. Společnost iLive neodpovídá za obsah odkazovaných stránek třetích stran, stránek vytvořených na webu iLive, stránek třetích stran poskytovaných jako výsledky vyhledávání nebo reklam třetích stran a neposkytuje žádná prohlášení týkající se jejich obsahu nebo přesnosti. Používání webových stránek třetích stran je na vaše vlastní riziko a závisí na podmínkách používání těchto stránek. ILive nepodporuje žádný produkt, službu ani léčbu inzerovanou na webových stránkách iLive. Další informace naleznete v našich  zásadách inzerce.

Kompenzace

Souhlasíte s tím, že budete chránit a chránit společnost iLive, její úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele před jakýmikoli nároky, škodami, nároky nebo závazky a uhradit veškeré náklady, včetně, bez omezení, přiměřeně placení poplatků právníků a nákladů na právní služby, vyplývající z porušení těchto Podmínek.

Všeobecné podmínky

Společnost iLive netvrdí, že jakékoli stránky i obsah iLive jsou vhodné nebo mohou být použity v jakékoli zeměpisné poloze. Přístup k obsahu nemusí být pro některé osoby nebo v některých zemích legální. Pokud přistupujete k webovým stránkám iLive, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovědnost a jste odpovědni za dodržování zákonů vaší jurisdikce.

Následující ustanovení zůstávají v platnosti po uplynutí nebo ukončení těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu: Odpovědnost iLive a jeho poskytovatelů licencí, Uživatelské materiály, Uživatelské materiály - obrázky, video, audio soubory, Kompenzace, Jurisdikce a Všeobecné podmínky.

Příslušnost

Výslovně souhlasíte s tím, že výhradní jurisdikce pro jakýkoli spor s iLive nebo s kýmkoli, kdo je spojen s vaším používáním webových stránek iLive, patří soudům Spojeného království, a vy souhlasíte s tím, že budete přímo vykonávat osobní jurisdikci u soudů Spojeného království v souvislosti s jakýmkoliv spor, včetně jakýchkoli nároků souvisejících s iLive nebo jeho přidruženými společnostmi, dceřinými společnostmi, zaměstnanci, dodavateli, úředníky, řediteli, poskytovateli telekomunikačních služeb a poskytovateli obsahu.

Tyto Obchodní podmínky se řídí právními předpisy Spojeného království, aniž by byly v souladu s jeho kolizními zákony. Pokud je jakékoli ustanovení těchto Podmínek neplatné pro všechny příslušné soudy, neplatnost tohoto ustanovení nemá vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, které zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Zřeknutí se těchto Podmínek se v budoucnu nepovažuje za důvod pro vzdání se těchto Podmínek.

Ochrana autorských práv

Pokud se domníváte, že jakékoli materiály dostupné na webových stránkách porušují vaše autorská práva, můžete požádat o odstranění těchto materiálů z těchto webových stránek e-mailem, použít odkaz „Kontaktujte nás“ umístěný na konci každé stránky našich webových stránek a poskytující následující informace:

 • Identifikujte materiál chráněný autorskými právy, práva, která jsou podle vašeho názoru porušena. Popište materiál, zadejte kopii nebo umístění (například URL) vaší autorizované verze díla.
 • Identifikujte materiál, o kterém se domníváte, že je porušením, a jeho umístění na ILive Site. Popište prosím materiál a poskytněte nám jeho adresu URL nebo jiné relevantní informace, které nám umožní tento materiál najít.
 • Vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
 • Prohlášení, že jste upřímně přesvědčeni, že použití materiálů není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
 • Prohlášení, že informace, které jste poskytli, je přesné a že „pod trestem křivé přísahy“ jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv.
 • Toto odvolání ověřte podpisem nebo jeho elektronickým ekvivalentem držitele autorských práv nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Za účelem ochrany práv vlastníků autorských práv se iLive za takových okolností řídí zásadami uzavírání účtů účastníků a uživatelů stránek, kteří porušují autorská práva.

Konečné podmínky

S výjimkou, jak je výslovně uvedeno ve specifickém „právním oznámení“ na webových stránkách iLive, představují tyto Podmínky a Zásady ochrany osobních údajů iLive úplnou smlouvu mezi vámi a společností iLive týkající se používání webových stránek iLive a Obsahu.

Děkujeme za spolupráci. Doufáme, že najdete iLive webové stránky užitečné a pohodlné použití! Otázky nebo komentáře týkající se této webové stránky, včetně zpráv o nefunkčních odkazech, mohou být zaslány prostřednictvím formuláře Kontaktujte nás. Snažíme se včas reagovat na všechny e-maily, ale vzhledem k jejich počtu nemáme vždy možnost tak učinit.

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.