^

Zdraví

Hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících

, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 20.10.2021
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

Lékařský odborník, který sleduje správné podmínky, ve kterých děti žijí a je vychováván, je ambulantní lékař pro hygienu dětí a dospívajících.

Takový doktor je zodpovědný za dodržování hygienických a preventivních opatření, které poskytují nejpohodlnější podmínky pro zdravý vývoj dítěte.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Kdo je hygienickým lékařem pro hygienu dětí a dospívajících?

Postavení hygienického lékaře pro hygienu dětí předpokládá kontrolu dodržování norem a podmínek pobytu, vzdělání, vývoje a vzdělávání v dětství a dospívání. Takový odborník pracuje zpravidla na hygienicko-epidemiologické stanici.

Lékař určí možnost nepříznivých účinků vnějších faktorů na vývoj dítěte, určuje stupeň požadovaných hygienických norem dětských údajů bere v úvahu všechny nedostatky, které by mohly interferovat s plnou duševní i fyzický růst dítěte.

Hygienický lékař musí jasně znát všechna ustanovení stávající legislativy ve vztahu k normám prostředí pro děti. Pro kontrolu souladu s těmito normami existuje určitý soubor pravidel, specifikovaných v speciálně vyvinutých pokynech a technikách.

Specialista tohoto profilu má úplné vyšší vzdělání v oblasti lékařství a může pracovat v jakýchkoli sanitárních a epidemiologických institucích, včetně státních.

Kdy mám jít k lékaři na hygienu dětí a dospívajících?

Odvolání k lékaři může být způsobeno následujícími důvody:

 • nutnost posuzovat zdravotní stav dětských území a institucí;
 • dostupné případy negativního dopadu životního prostředí a životních podmínek na zdraví dětí;
 • potřebu opatření ke zlepšení zdraví dětské populace;
 • potřebu poskytnout statistické údaje o výskytu dětí;

Hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících

 • organizace preventivních opatření;
 • provádění sanitárních průzkumů institucí;
 • hodnocení výsledků bakteriologické a laboratorní analýzy;
 • vypracování zákona nebo protokolu o porušení hygienických norem.

Hygienický lékař pro hygienu dětí a mladistvých by měl pomáhat všem silám a příležitostem zlepšit podmínky studia dětí a rekreace, podpořit vzdělávací a informační rozhovory o nutnosti dodržovat pravidla osobní a veřejné hygieny.

Jaké testy mám vzít při návštěvě lékaře pro hygienu dětí a dospívajících?

Návštěva specialisty na hygienu nevyžaduje předkládání konkrétních analýz. Je-li to nutné, potvrdí nebo popře přítomnost patologického infekčního zaměření, odborník bude nezávisle provádět potřebné studie na základě epidemiologických požadavků.

Jaké diagnostické metody používá hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících?

Metody diagnostiky hygienických norem jsou následující:

 • bakteriologická metoda - vyžaduje přidělení čisté kultury specifického typu patogenu s následnou identifikací. Tato studie se provádí v několika fázích a trvá až 2 dny. Vysejte vybraný materiál na husté živné médium, prozkoumejte vyvlečené kolonie bakterií, identifikujte patogen s testem citlivosti na antibakteriální léky;
 • metoda zkoumání metrologických charakteristik.

Co dělá ambulantní lékař pro děti a dospívající?

Specialista pro dodržování hygienických norem a předpisů musí:

 • zajistit odpovídající hygienické normy v prostorách a na území předškolního a školního vzdělávání dětí;
 • sledovat dostupnost a hygienický stav dětských prostor, herních a sportovních hřišť, místnosti pro výuku;
 • prevenci a potírání vznikajících otázek životního prostředí;
 • věnovat pozornost dodržování bezpečnostních opatření v době studia, masové události dětí, volný čas dětí;
 • přijmout nouzová opatření, která brání rozvoji a šíření hromadné infekce infekčních a neinfekčních onemocnění v institucích, kde se nacházejí děti.

Sanitární lékař by měl mít přístup do sanitárně-hygienické laboratoře a také provádět určité terapeutické, preventivní a masové zdravotní opatření mezi dětmi a sledovat jejich provádění.

Závěr lékařské prohlídky vydané takovým specialistou by měl být důvodem pro opatření zaměřená na zlepšení podmínek pro starší děti a předškolní děti.

Jaké choroby se léčí hygienou ambulance u dětí a dospívajících?

Hygienický lékař má lékařskou výchovu, ale nejedná se o léčbu konkrétních nemocí: jeho kompetence zahrnuje především prevenci možných onemocnění. Takový odborník by neměl umožňovat šíření ohnisek mezi dětmi jedné instituce, ale naopak podporovat plný vývoj a činnost dětí.

Práce lékaře znamená větší vážnost a odpovědnost. Boj proti šíření infekčních nemocí, sledování dodržování norem a hygienických norem a podpora prevence patologických stavů jsou přímou odpovědností tohoto specialisty, díky čemuž můžeme být klidní pro zdraví našich dětí.

Odborník v hygienických normách by si měl být vědom hygieny, fyziologie, musí provádět potřebné studie a hodnotit všechny ukazatele stavu dítěte. Dále sleduje dodržování norem fyzické aktivity, vlivu přírodních a chemických faktorů na aktivity dětí.

Porady hygienického lékaře pro hygienu dětí a mladistvých

Otázky hygieny jsou pro výchovu dítěte nesmírně důležité. Účast školy a rodičů při řešení tohoto problému je nepopiratelná.

Pro plný rozvoj dítěte by měl vděčit potřebné dovednosti od dětství:

 • dodržování režimu dne, rozdělení času na studium, odpočinek, volný čas, spánek;
 • rozvoj užitných návyků, jako je ranní mytí, čištění zubů, mytí rukou před jídlem a po odchodu do záchodu atd.;
 • posilování zdraví dítěte pomocí každodenních ranních cvičení, účast na sportovních akcích, sekcích, aktivních aktivit pro volný čas;
 • Podpora racionální mimoškolní zábavy (čtení vědecké a kognitivní literatury, návštěva rekreačních aktivit, přednášky o hygieně);
 • potřeba letního odpočinku, plavání ve vodě, opalování, plnohodnotná výživa vitamínů.

Dítě musí být vysvětleno, že čistá kůže, příjemný tělový zápach a čisté oblečení jsou normou, která musí být dodržována pro vlastní zdraví a přitažlivost. Tyto vysvětlení musí nutně potvrdit osobní příklad rodičů a pedagogů.

Hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících není příliš hlasitá profese, ale jeho význam je často podceňován. V kompetenci tohoto specialisty - zdraví a plné budoucnosti našich dětí.

trusted-source[8], [9], [10], [11]

Translation Disclaimer: The original language of this article is Russian. For the convenience of users of the iLive portal who do not speak Russian, this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.