Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

Hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících

, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 23.02.2020

Lékařský odborník, který sleduje správné podmínky, ve kterých děti žijí a je vychováván, je ambulantní lékař pro hygienu dětí a dospívajících.

Takový doktor je zodpovědný za dodržování hygienických a preventivních opatření, které poskytují nejpohodlnější podmínky pro zdravý vývoj dítěte.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

Kdo je hygienickým lékařem pro hygienu dětí a dospívajících?

Postavení hygienického lékaře pro hygienu dětí předpokládá kontrolu dodržování norem a podmínek pobytu, vzdělání, vývoje a vzdělávání v dětství a dospívání. Takový odborník pracuje zpravidla na hygienicko-epidemiologické stanici.

Lékař určí možnost nepříznivých účinků vnějších faktorů na vývoj dítěte, určuje stupeň požadovaných hygienických norem dětských údajů bere v úvahu všechny nedostatky, které by mohly interferovat s plnou duševní i fyzický růst dítěte.

Hygienický lékař musí jasně znát všechna ustanovení stávající legislativy ve vztahu k normám prostředí pro děti. Pro kontrolu souladu s těmito normami existuje určitý soubor pravidel, specifikovaných v speciálně vyvinutých pokynech a technikách.

Specialista tohoto profilu má úplné vyšší vzdělání v oblasti lékařství a může pracovat v jakýchkoli sanitárních a epidemiologických institucích, včetně státních.

Kdy mám jít k lékaři na hygienu dětí a dospívajících?

Odvolání k lékaři může být způsobeno následujícími důvody:

 • nutnost posuzovat zdravotní stav dětských území a institucí;
 • dostupné případy negativního dopadu životního prostředí a životních podmínek na zdraví dětí;
 • potřebu opatření ke zlepšení zdraví dětské populace;
 • potřebu poskytnout statistické údaje o výskytu dětí;

Hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících

 • organizace preventivních opatření;
 • provádění sanitárních průzkumů institucí;
 • hodnocení výsledků bakteriologické a laboratorní analýzy;
 • vypracování zákona nebo protokolu o porušení hygienických norem.

Hygienický lékař pro hygienu dětí a mladistvých by měl pomáhat všem silám a příležitostem zlepšit podmínky studia dětí a rekreace, podpořit vzdělávací a informační rozhovory o nutnosti dodržovat pravidla osobní a veřejné hygieny.

Jaké testy mám vzít při návštěvě lékaře pro hygienu dětí a dospívajících?

Návštěva specialisty na hygienu nevyžaduje předkládání konkrétních analýz. Je-li to nutné, potvrdí nebo popře přítomnost patologického infekčního zaměření, odborník bude nezávisle provádět potřebné studie na základě epidemiologických požadavků.

Jaké diagnostické metody používá hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících?

Metody diagnostiky hygienických norem jsou následující:

 • bakteriologická metoda - vyžaduje přidělení čisté kultury specifického typu patogenu s následnou identifikací. Tato studie se provádí v několika fázích a trvá až 2 dny. Vysejte vybraný materiál na husté živné médium, prozkoumejte vyvlečené kolonie bakterií, identifikujte patogen s testem citlivosti na antibakteriální léky;
 • metoda zkoumání metrologických charakteristik.

Co dělá ambulantní lékař pro děti a dospívající?

Specialista pro dodržování hygienických norem a předpisů musí:

 • zajistit odpovídající hygienické normy v prostorách a na území předškolního a školního vzdělávání dětí;
 • sledovat dostupnost a hygienický stav dětských prostor, herních a sportovních hřišť, místnosti pro výuku;
 • prevenci a potírání vznikajících otázek životního prostředí;
 • věnovat pozornost dodržování bezpečnostních opatření v době studia, masové události dětí, volný čas dětí;
 • přijmout nouzová opatření, která brání rozvoji a šíření hromadné infekce infekčních a neinfekčních onemocnění v institucích, kde se nacházejí děti.

Sanitární lékař by měl mít přístup do sanitárně-hygienické laboratoře a také provádět určité terapeutické, preventivní a masové zdravotní opatření mezi dětmi a sledovat jejich provádění.

Závěr lékařské prohlídky vydané takovým specialistou by měl být důvodem pro opatření zaměřená na zlepšení podmínek pro starší děti a předškolní děti.

Jaké choroby se léčí hygienou ambulance u dětí a dospívajících?

Hygienický lékař má lékařskou výchovu, ale nejedná se o léčbu konkrétních nemocí: jeho kompetence zahrnuje především prevenci možných onemocnění. Takový odborník by neměl umožňovat šíření ohnisek mezi dětmi jedné instituce, ale naopak podporovat plný vývoj a činnost dětí.

Práce lékaře znamená větší vážnost a odpovědnost. Boj proti šíření infekčních nemocí, sledování dodržování norem a hygienických norem a podpora prevence patologických stavů jsou přímou odpovědností tohoto specialisty, díky čemuž můžeme být klidní pro zdraví našich dětí.

Odborník v hygienických normách by si měl být vědom hygieny, fyziologie, musí provádět potřebné studie a hodnotit všechny ukazatele stavu dítěte. Dále sleduje dodržování norem fyzické aktivity, vlivu přírodních a chemických faktorů na aktivity dětí.

Porady hygienického lékaře pro hygienu dětí a mladistvých

Otázky hygieny jsou pro výchovu dítěte nesmírně důležité. Účast školy a rodičů při řešení tohoto problému je nepopiratelná.

Pro plný rozvoj dítěte by měl vděčit potřebné dovednosti od dětství:

 • dodržování režimu dne, rozdělení času na studium, odpočinek, volný čas, spánek;
 • rozvoj užitných návyků, jako je ranní mytí, čištění zubů, mytí rukou před jídlem a po odchodu do záchodu atd.;
 • posilování zdraví dítěte pomocí každodenních ranních cvičení, účast na sportovních akcích, sekcích, aktivních aktivit pro volný čas;
 • Podpora racionální mimoškolní zábavy (čtení vědecké a kognitivní literatury, návštěva rekreačních aktivit, přednášky o hygieně);
 • potřeba letního odpočinku, plavání ve vodě, opalování, plnohodnotná výživa vitamínů.

Dítě musí být vysvětleno, že čistá kůže, příjemný tělový zápach a čisté oblečení jsou normou, která musí být dodržována pro vlastní zdraví a přitažlivost. Tyto vysvětlení musí nutně potvrdit osobní příklad rodičů a pedagogů.

Hygienický lékař pro hygienu dětí a dospívajících není příliš hlasitá profese, ale jeho význam je často podceňován. V kompetenci tohoto specialisty - zdraví a plné budoucnosti našich dětí.

trusted-source[8], [9], [10], [11]


Portál iLive neposkytuje lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu.
Informace zveřejněné na portálu jsou pouze orientační a neměly by být používány bez konzultace specialisty.
Pečlivě si přečtěte pravidla a zásady webu. Můžete také kontaktovat.

Copyright © 2011 - 2020 iLive. Všechna práva vyhrazena.